Utbilning

Samtliga medarbetare på Leksand Resort genomgår vårt webbaserade utbildningsprogram. Där får du de grundläggande verktygen du behöver för att förbereda dig inför arbetet tillsammans med oss. Efter webbutbildningen genomför man en praktisk utbildning på plats för att verkligen skapa sig kunskap på arbetsplatsen. Här lyfts de flesta frågor som du kan komma att ställas inför så att vi säkerställer att du som medarbetare har de bästa förutsättningarna för att kunna leverera service i toppklass på plats.

Vissa arbetsområden kräver ytterligare utbildningar som Leksand Resort bekostar. Exempelvis genomför alla som arbetar för Mat vid Siljan en HACCP-utbildning, badvärdar får en utbildning inom livräddning och höghöjdsteamet får utbildning för arbete på hög höjd.
Ett antal tjänster kräver förkunskaper, men det finns många tjänster där du som inte har någon tidigare erfarenhet kan komma att fylla en betydelsefull roll hos oss. Med rätt inställning till service och en hög arbetsmoral kommer du väldigt långt.

sv Swedish
X