Jobba på Leksand Resort

VI SÖKER FLER HÄRLIGA KOLLEGOR

Utbildning

Samtliga ansökanden inom Leksand Resort AB genomgår vårt webbaserade utbildningsprogram. Där får du de grundläggande verktyg du behöver för att förbereda dig inför arbetet tillsammans med oss. Här lyfts de flesta frågor som du kan komma att ställas inför så att vi säkerställer att du som medarbetare har de bästa förutsättningarna för att kunna leverera ”Största möjliga upplevelse för alla” väl på plats. Även praktiska utbildningar genomförs senare på plats där de krävs för uppgiften.

De flesta tjänster hos oss kräver förkunskaper, men det finns även tjänster där du som inte har någon tidigare erfarenhet kan komma att fylla en betydelsefull roll hos oss. Med rätt inställning till service och en hög arbetsmoral kommer du långt.

Har du frågor kring vår webbutbildningen? Kontakta HR-ansvarige på jobba@leksandresort.se