Jobba på Leksand Resort

VI SÖKER FLER HÄRLIGA KOLLEGOR

Utbildning

Samtliga medarbetare på Leksand Resort AB genomgår vårt webbaserade utbildningsprogram. Där får du de grundläggande verktygen du behöver för att förbereda dig inför arbetet tillsammans med oss. Efter webbutbildningen genomför man en praktisk utbildning på plats för att verkligen skapa sig kunskap på arbetsplatsen. Här lyfts de flesta frågor som du kan komma att ställas inför så att vi säkerställer att du som medarbetare har de bästa förutsättningarna för att kunna leverera ”Största möjliga upplevelse för alla” väl på plats.

Vissa arbetsområden kräver ytterligare utbildningar som Leksand Resort bekostar. Exempelvis genomför alla som arbetar för Mat vid Siljan en Haccp utbildning, badvärdar får en utbildning inom livräddning samt höghöjds teamet får utbildning för arbete på hög höjd.
Ett antal tjänster kräver förkunskaper, men det finns många tjänster där du som inte har någon tidigare erfarenhet kan komma att fylla en betydelsefull roll hos oss. Med rätt inställning till service och en hög arbetsmoral kommer du väldigt långt.

Har du frågor kring webbutbildningen? Kontakta HR-ansvarige på 0247 – 299 234 eller via e-mail: jobba@leksandresort.se

sv Swedish
X