Bokningsvillkor

Nedan hittar du fullständiga bokningsvillkor
Om du har frågor, ring oss på 0247-138 00 så hjälper vi dig.

Dessa allmänna villkor gäller mellan Leksand Sommarland Strand AB (Leksand Resort) och den som själv eller genom annan träffar avtal med Leksand Resort enligt vad som angetts i bekräftelsen (gästen). Avtalet kan gälla boende och/eller entrébiljetter.

I dessa oroliga tider är det viktigt att du som gäst hos oss ska kunna känna maximal trygghet med din bokning och ha så mycket flexibilitet som möjligt. Vi har uppdaterat våra bokningsvillkor så att de ger dig möjlighet att ändra dina semesterplaner ända fram till dagen innan ankomst. Då behöver du inte oroa dig för att dina pengar ska brinna inne.
Med dessa uppdaterade bokningsvillkor, som vi kallar full flex, kan du alltså känna dig trygg i att du oavsett anledning alltid kan boka om din vistelse och alltid ha hela ditt inbetalade belopp tillgodo hos oss. Du kan välja att lägga semestern senare i år.
Detta gäller alla bokningar med ankomst från den 13/5 2020 – 21/8 2021. Ombokningen måste vara gjord senast den 31/12 2021. Efter det tillfaller det inbetalda beloppet Leksand Resort.

Våra bokningsvillkor är till för att både vi som leverantör och ni som gäst ska känna trygghet i vår överenskommelse.

Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl Leksand Resort (Leksand Strand) som för gästen så snart Leksand Resort (Leksand Strand) bekräftat bokningen (ett bokningsnummer tilldelas) och gästen inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela hyran).

Gästens betalning för bokningen skall vara Leksand Resort (Leksand Strand) tillhanda senast det datum som anges i bekräftelsen.
Leksand Resort (Leksand Strand) har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med bekräftelsen (anmälningsavgift).
Bokningen skall alltid vara slutbetalt innan ankomst. Om ni bokat tidigare än 40 dagar i förväg är anmälningsavgiften 20 % av hyran. Denna summa ska betalas inom 10 dagar från bokningstillfället. Resterande del av hyran ska betalas senast 40 dagar före avtalad ankomstdag. Om ni bokat senare än 40 dagar i förväg ska hela hyran betalas inom 10 dagar från bokningstillfället.
Vid bokning 14 dagar före ankomst och senare ska hyran betalas omgående. Hyran ska alltid betalas innan tillträde.
Våra bästa priser får du om du bokar via vår hemsida. Vid bokning via telefon/mail/chatt tillkommer en bokningskostnad på 150 kr.

Gästen kan tryggt och enkelt betala med kort. På vår hemsida, under MIN BOKNING – ”Betala utan att lobba in här” loggar gästen enkelt in med e-post el. telefonnr. samt bokningsnr.

Vid betalning från utlandet ska gästen betala omkostnader i hemlandet och i Sverige. Leksand Strand ska mottaga avtalat pris i angiven valuta som står på bekräftelsen. Avgifter som inte är betalade kommer att belastas gästen senast vid ankomst.

En påminnelse skickas till gästen och då tillkommer en påminnelseavgift på 49 SEK.
Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften alternativt slutlikviden är Leksand Resort (Leksand Strand) tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Om gästen inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

Ni kan skydda er mot onödiga kostnader genom att köpa till avbeställningsskydd.
Avbeställningsskyddet kostar 195 kr (lågsäsong) och 495 kr (högsäsong).
Ni kan då avboka utan anledning t.o.m. 7 dagar innan avtalad ankomstdag.
Med uppvisande av giltigt intyg pga. dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat familjemedlem, nära anhörig eller medresenär samt allvarlig händelse som drabbat din bostad kan du avboka t.o.m. ankomstdagen senast kl. 10:00. I båda fallen återbetalas hela det inbetalda beloppet minus eventuell bokningsavgift samt avgiften för avbeställningsskyddet. Ni måste kunna styrka ert förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska sändas till oss inom 14 dagar från avbokningstillfället. Först då återbetalas hyresbeloppet.

Ni avbokar lättast via mail till oss. Om ni avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, betalar ni endast anmälningsavgiften på 20%. Avbokar ni 40 dagar eller senare före avtalad ankomstdag, återbetalas inget.

Vid ombokning tillkommer en ombokningsavgift på 100 kr. Går ej att omboka inom 1 veckan före avtalad ankomst.

Vi återbetalar inga pengar om ni väljer att avbryta er vistelse tidigare än beräknat. Så snart en gäst checkat ut äger Leksand Strand rätt att hyra ut platsen eller stugan.

Om det är något ni har synpunkter på, bra eller dåligt, så vill vi gärna veta det. Våra gäster är det viktigaste vi har. Ta kontakt med någon av oss direkt om ni funderar på något. Vår målsättning är att ni bara ska behöva koncentrera er på att vara lediga tillsammans.

För att boka/ingå avtal med Leksand Resort gällande boende måste gästen vara 18år. Åldersgränsen gäller ej i målsmans sällskap. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Legitimering sker vid ankomst.
Ni ansvarar för att läsa igenom er bekräftelse och säkerhetsställa att allt stämmer. Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös. Överträdelser av bestämmelser om rök- & husdjursförbud medför en saneringskostnad från 6000 SEK.
Ni måste vårda boendet/tomten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och villkor som gäller. Ni får inte använda boendet/tomten till något annat än vad som avtalades vid bokningen och ni får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad ni uppgav vid bokningen eller på tomten ställa upp tält, husvagn, badtunnor, musikanläggningar etc. Camping får endast ske på anvisad plats, inte vid stugor eller andra ytor och endast ett ekipage per plats.

Mellan kl. 23.00 – 07.00 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Om ni tappar bort nyckeln till stugan/lägenheten kommer vi att debitera er en avgift på 2000 kr för låsbyte.
Om personal från Leksand Strand tvingas till utryckning utanför receptionens öppettider, och detta är självvållat er, debiteras en avgift från 1000 kr.

Ni som gästen måste städa ordentligt före avresan, följ städinstruktionerna. Ni som gäst kan beställa avresestädning före ankomst.

Leksand Strand har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål. I det fall avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Leksand Strand förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter.

Vänd er direkt till oss med eventuella klagomål. Vi strävar alltid efter att kunna lösa problem eller tvister direkt på plats.

Både ni och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten/tomten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken ni eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad ni betalat, med avdrag för den nytta ni haft av boendet.

Aktuell in- och utcheckningsinformation anges på bekräftelsen. I logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, toapapper, diskmedel. Alla stugor är rökfria!
Vi förbehåller oss rätten att vid eventuell arbete med elstolparna vid campingplatserna, bryta strömmen.

sv Swedish
X