Viktig publikinformation

De nya restriktionerna innefattar dels krav på uppvisande av vaccinationsbevis mot Covid-19 (vaccinationspass) för att beviljas entré till Tegera Arena, samt att endast sittande publik tillåts på matcherna och att det skall vara utökat mellanrum mellan åskådarna. Publikkapaciteten i Tegera Arena är nu begränsad till ca 500 p.

Krav på vaccinationspass och ID-handling gäller fortsatt

Observera att samtliga besökare som är 18 år eller äldre måste uppvisa giltigt vaccinationsintyg samt uppvisa ID-handlingar vid inpassage till arenan. ID-handling krävs även för dig som är under 18 år för att stärka din ålder.

Loge- terrass- och restaurangbesökare

Du som har biljett i loge, vid terrassbord eller har bokat ett restaurangpaket i Star Restaurang, Sturstäv eller SkyBar finns uppskriven på en lista i entrén och bli hänvisad till din plats därifrån. Besökare till loger samt terrassbord går in via separata entréer vid huvudentrén på arenans västra långsida eller pressinsläppet på arenans östra långsida. Besökare till Star Restaurang går in via separat entré vid arenans huvudentré på arenans västra långsida.

Läs mer på leksandsif.se om vad som gäller inför ditt besök

sv Swedish
X