Sponsring & samarbetspartners

Våra vänner

Samarbetspartners

Utan våra vänföretag skulle vi inte kunna leverera helhetsupplevelser utöver det vanliga.

Samarbetspartners

Sponsring

Sponsring och samhällsengagemang är viktigt för oss på Leksand Resort. Varje år sponsrar vi lokal idrottsklubbar löpande och ibland gör vi större punktinsatser såsom tex bidrag till byggandet av längdskidspåren mellan Källan och Granberget.

Löpande sponsorskap:

Sponsrade event:

Om du har frågor kring sponsring, kontakta marknadsavdelningen på marknad@leksandresort.se