Bokningsvillkor

Nedan hittar du fullständiga bokningsvillkor
Om du har frågor, ring oss på 0247-138 00 så hjälper vi dig.

Dessa allmänna villkor gäller mellan Leksand Sommarland Strand AB (Leksand Resort) och den som själv eller genom annan träffar avtal med Leksand Resort enligt vad som angetts i bekräftelsen (gästen). Avtalet kan gälla boende och/eller entrébiljetter.

Våra bokningsvillkor är till för att både vi som leverantör och ni som gäst ska känna trygghet i vår överenskommelse. Läs detta noggrant och meddela oss direkt om något inte är i sin ordning.

• Avståndet till elstolpe kan vara upp till 25m. Ta med adapter från Schuko (stickkontakt) till EUkontakt (CEE). På de platser som har vatten så kan det även där vara minst 20 meter till
vattenkopplingen.
• Vi förbehåller oss rätten att flytta er till likvärdigt eller bättre boende.
• I alla våra stugor råder förbud mot levande ljus/eld förutom i Strandbyn och Orsandbaden
där man får elda i befintlig kamin.

• Lågsäsong:
Under lågsäsongen ska stugorna städas innan avresa. Har ni betalat för avresestäd ska ni ändå
slänga sopor i avsedda kärl på området, dra ut ev. hyrda sängkläder ställa möbler i ordning osv. Mer
information finner ni i välkomstinformationen ni får vid incheckning.

• Högsäsong
Under högsäsongen ska stugorna städas innan avresa. Har ni betalat för avresestäd ska ni ändå
slänga sopor i avsedda kärl på området, dra ut ev. hyrda sängkläder ställa möbler i ordning osv. Mer
information finner ni i välkomstinformationen ni får vid incheckning.
Görs inte detta enligt anvisningarna, kommer en avgift från 2000:- att tillkomma

Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst
och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl Leksand Resort (Leksand Strand) som för
gästen
så snart Leksand Resort (Leksand Strand) bekräftat bokningen (ett bokningsnummer tilldelas) och
gästen
inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela hyran).

Gästens betalning för bokningen skall vara Leksand Resort (Leksand Strand) tillhanda senast det
datum som anges i bekräftelsen.
Leksand Resort (Leksand Strand) har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med bekräftelsen (anmälningsavgift).
Bokningen skall alltid vara slutbetalt innan ankomst.
Om ni bokat tidigare än 40 dagar i förväg är anmälningsavgiften 20 % av hyran. Denna summa ska betalas inom 10 dagar från bokningstillfället. Resterande del av hyran ska betalas senast 40 dagar
före avtalad ankomstdag.
Om ni bokat senare än 40 dagar i förväg ska hela hyran betalas inom 10 dagar från bokningstillfället.
Vid bokning 14 dagar före ankomst och senare ska hyran betalas omgående. Hyran ska alltid
betalas innan tillträde.
Våra bästa priser får du om du bokar via vår hemsida.
Vid bokning via telefon/mail/chatt tillkommer en bokningskostnad på 150 kr.

Ni ansvarar för att läsa igenom er bekräftelse och säkerhetsställa att allt stämmer.
Ni måste vårda boendet/tomten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och villkor som gäller. Ni
ansvarar själv för alla skador som uppstår på tomten, boendet och dess inventarier, genom att
någon i ert sällskap varit vårdslös. Ni får inte använda boendet/tomten till något annat än vad som
avtalades vid bokningen och ni får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på
tomten, än vad ni uppgav vid bokningen. Camping får endast ske på anvisad plats, inte vid stugor och endast ett ekipage per plats.
Ni är skyldiga till att respektera att tystnad ska råda på området mellan 23-07 alla dagar i veckan.
Vid ej respektabel ljudnivå kommer en avgift från 2000 kr att erfordras.
Om ni tappar bort nyckeln till stugan/lägenheten kommer vi att debitera er en avgift på 2000 kr för låsbyte.
Om personal från Leksand Strand tvingas till utryckning utanför receptionens öppettider, och detta är självvållat er, debiteras en avgift från 1000 kr.
Rökning i stugorna är strikt förbjudet, görs detta debiteras en avgift från 3000 kr.

Om det är något ni har synpunkter på, bra eller dåligt, så vill vi gärna veta det.
Våra gäster är det viktigaste vi har. Ta kontakt med någon av oss direkt om ni funderar på något.
Vår målsättning är att ni bara ska behöva koncentrera er på att vara lediga tillsammans.

En påminnelse om inbetalning skickas till gästen och då tillkommer en påminnelseavgift på 49 SEK.

Ni kan skydda er mot onödiga kostnader genom att köpa till avbeställningsskydd.
Ni kan då avboka utan anledning t.o.m. 48 timmar innan avtalad ankomstdag.
Med uppvisande av giltigt intyg pga. dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat familjemedlem, nära anhörig eller medresenär samt allvarlig händelse som drabbat din bostad kan du avboka t.o.m. ankomstdagen senast kl. 10:00. Intyget ska sändas till oss inom 14 dagar från avbokningstillfället. Först då återbetalas hyresbeloppet.

I båda fallen återbetalas hela det inbetalda beloppet minus eventuell bokningsavgift samt avgiften för avbeställningsskyddet.

Ni avbokar lättast via mail till oss. Om ni avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, betalar ni endast anmälningsavgiften på 20%. Avbokar ni 40 dagar eller senare före avtalad ankomstdag, återbetalas inget.

Vid betalning från utlandet ska gästen betala omkostnader i hemlandet och i Sverige. Leksand Strand ska mottaga avtalat pris i angiven valuta som står på bekräftelsen. Avgifter som inte är betalade kommer att belastas gästen senast vid ankomst.

Vid ombokning tillkommer en ombokningsavgift på 100 kr. Vi bokar om i mån av plats upp till 48 timmar innan ankomst.

Vi återbetalar inga pengar om ni väljer att avbryta er vistelse tidigare än beräknat. Så snart en gäst checkat ut äger Leksand Strand rätt att hyra ut platsen eller stugan.

Vi ansvarar ej för kvarglömda saker, så som på området, i servicehus, stugor, restaurang eller andra allmänna ytor. Har du tappat bort eller glömt någonting. Kontakta oss snarast.
De saker som fortfarande inte hämtats efter två veckor, skänks vidare. De saker som slängs direkt är, blöta, trasiga eller saknar värde.

Du avbokar din bokning enklast genom att maila eller ringa oss.
Uppge ditt bokningsnummer så hjälper vid dig.

Vänd er direkt till oss med eventuella klagomål. Vi strävar alltid efter att kunna lösa problem eller tvister direkt på plats.

Både ni och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten/tomten inte kan
tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott
i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken ni eller vi
kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad ni betalat,
med avdrag för den nytta ni haft av boendet.

Aktuell in- och utcheckningsinformation anges på bekräftelsen. I logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, toapapper, diskmedel. Alla stugor är rökfria!
Vi förbehåller oss rätten att vid eventuell arbete med elstolparna vid campingplatserna, bryta strömmen.

Minimum 25 år gäller för minst 2 personer boende i varje objekt. Vid incheckning måste giltig legitimation uppvisas för att få tillgång till stugan. En av dessa står som ansvarig på hyresavtalet. Vi måste få
information om hur många som kommer att bo i stugan/campingplatsen senast vid incheckning.
Du får inte använda stugan/campingtomten till något annat än vad som avtalades vid bokningen och
du får inte låta fler personer vistas i stugan/campingtomten, än vad du uppgav vid bokningen.
Du får inte hyra/låna ut din stuga/campingplats i andra hand.
Eventuell medhavd högtalare ska användas med respekt mot gäster.
Du skall vårda stugan/området väl, visa respekt för övriga gäster, samt följa de ordningsregler,
anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan kl. 23.00 och kl. 07.00 skall hyresgästen iaktta
största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på
fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
Missköts något av ovanstående ska en summa av 10.000 kr inbetalas på plats innan avresa. I tillägg
upphör avtalet att gälla.
Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:
• du eller någon i ditt sällskap uppträder störande.
• du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse.
• du eller någon i ditt sällskap bryter mot campingplatsens ordningsregler.
Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från
stugan/området och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.
Du skall lämna stugan enligt anvisningarna. Sker inte detta faktureras ni en kostnad för
återställande.
Du skall lämna igen samtliga nycklar till din stuga/vid avresa. Om du glömmer det måste vi byta lås
på din bekostnad.

Vi har uppdaterat vår policy kring nya GDPR lagen. Läs mer här:
https://www.leksandresort.se/hantering-av-personuppgifter/
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.
Var vänlig och kontrollera att uppgifterna i bekräftelsen stämmer överens med Era uppgifter.
Återkom snarast vid eventuella fel.

sv Swedish
X