BAKELSER

Vi bär på en över 100 år lång konditoritradition som vi är mycket stolta över, och som vi känner ett stort ansvar att förvalta på bästa sätt. För oss innebär det att vi gör allt vårt bröd och våra bakverk från grunden med väl utvalda råvaror. På grund av begränsade resurser kan vi inte baka alla sorter alla dagar. Vi utgår därför från ett bassortiment som vi varje dag gör olika komplement till.