Säkerhetsföreskrifter

Vår rekommenderade ålder för att gå in på Sommarland utan föräldrar är 12 år samt att man är simkunnig.

Vattenlandet

  • VIKTIGT! Det är du som förälder som alltid ansvarar för ditt barns säkerhet, inte våra badvärdar! Men ett barn kan i ett kort obevakat ögonblick springa ifrån sina föräldrar, därför är det viktigt att alla vuxna hjälps åt med övervakningen av badande barn. Kort sagt, det är omöjligt att i varje ögonblick garantera ert barns säkerhet. Skulle allvarlig drunkningsolycka  ändå vara framme, ring 112 tillkalla sen hjälp av förstahjälpen utbildad badvärd.
  • Duscha alltid innan bad, även efter du haft på dig solskyddskräm. Reningssystemet funkar bättre när du är helt ren innan du hoppar i plurret!
  • 12 år och simkunnig. Under 12 år med målsman som är 18 år. (Simkunnig: 200 meter varav 50 meter rygg) Vid större gruppbesök krävs en ombytt/ badande vuxen/ 3 barn-/ungdomar om de ej är simkunniga. Ej simkunniga barn måste minst bära armpuffar när de vistas nära vatten. Flytvästar finns för utlåning vid båthamnen.

Gokartbanan

  • VIKTIGT! Gokartbilarna kontrolleras enbart av dig själv och har du aldrig kört gokart eller andra fordon förut kan det vara svårt att veta när man skall bromsa i en kurva eller hur snabbt gokarten kan gå i en kurva. De som skadas efter att åkt av banan in i skyddsräcket är ofta ovana förare, åldern har ingen betydelse i detta fall! Vårt bästa råd är att ta det väldigt försiktigt på banan, att barnet i dubbelkarten inte sitter med uppdragna knän och att säkerhetsbältet är väl fastspänt. Vår personal hjälper er med bälte och ger er instruktioner vart gas & broms sitter så lyssna noggrant på dem!

Bungee trampolinen

  • Här skadar sig barn när de gör volter. Det kan vara svårt att ta sig runt i tid innan man landar och då kan huvud, nacke och rygg skadas. Be era barn att inte göra volter, även om de tror att de behärskar det sen innan! Endast barn som behärskar det och är vana får göra volter.

Stickor

Bryggor och klätterställningar kan man få stickor av. Ett tips är att alltid ha skor på sig när trä är underlaget!


Studsmattor & studskuddar

Är det många som hoppar samtidigt på en studsmattor, hoppborgar eller studskuddar kan små barn få väldigt hög höjd och därmed landa med stor kraft på tex huvud, nacke eller rygg. Undvik därför att ditt barn hoppar om större barn hoppar samtidigt.


Hala ytor

I vattenlandet finns det många hala ytor, även att gå i en roddbåt kan vara en risk. Se därför till att ditt barn inte går på hala sluttande ytor då det kan sluta väldigt olyckligt.


Ansvarsförsäkring

  • Vi har en ansvarsförsäkring om personskada skulle uppkomma vid fel på våra aktiviteter eller fel begångna av oss. Vid allvarligare skada anmäler vi händelsen till försäkringsbolaget som i sin tur kontaktar er!
  • Personskador pga olycksfall eller orsakad av annan gäst eller när inte vi är inblandade är ett ärende för ert eget försäkringsbolag!

Om olyckan inträffar

  1. Ring direkt 112 om allvarlig skada inträffat. Kontakta sen någon i personalen eller ring sjukvårdsansvarig på 024 729 92 35 så kommer vi till undsättning.
  2. Om lindrigare skada inträffat: Kontakta någon i personalen eller ring sjukvårdsansvarig på 024 729 92 35 så kommer vi och hjälper er med omplåstring!

Vi önskar er en riktigt kul dag i parken!

sv Swedish
X